Hệ Thống Tiên Minh

10/05/2022 - 11:16:18

Hệ thống Tiên Minh

Cách nhận : Nhiệm vụ chính cấp độ 100

Hướng dẫn : Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp độ 100 Tiên Hữu mở khoá tính năng Tiên Minh

Hệ thống Tiên Minh cung cấp cho người chơi một môi trường chơi hợp tác với nhau

Tiên Hữu đạt đến cấp độ yêu cầu có thể sáng lập Tiên Minh, cũng có thể gia nhập Tiên Minh

Tiên Hữu sau khi gia nhập có thể tuỳ ý rời Tiên Minh, Minh chủ cũng có thể giải tán Tiên Minh

Tiên Minh là khu vực người chơi có thể vào tham gia Tiên Minh hỏi đáp

Thành viên của Tiên Minh thông qua cống hiến có thể thu hoạch tài nguyên và tài chính của Tiên Minh.

Tài nguyên có thể dùng để thăng cấp kỹ năng Tiên Minh, tài chính có thể tăng đẳng cấp của Tiên Minh. Khi tài chính đạt tối mức định tức Tiên Minh hội tự động nâng cấp đẳng cấp. Cấp Tiên Minh càng cao số lượng người gia nhập càng tăng và mở khoá cấp kỹ năng Tiên Minh cao hơn.

Bên trong Tiên Minh có thể xem đẳng cấp thành viên, các thông tin thành viên. Cũng có thể cùng thành viên khác trò chuyện

Danh sách Tiên Minh thể hiện công hội và chiến lực của thành viên viên trong Sever

Tiên Minh ghi chép vị chí hồ sơ người chơi trong Tiên Minh, quyên góp, cống hiến


 

Sau khi gia nhập Tiên Minh, thông qua hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch tiền lương trong Tiên Minh. Người chơi cũng có thể thông qua hồng bao giúp đỡ người chơi mới gia nhập Tiên Minh

Người chơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ hồng bào sẽ tự động thu hoạch, có thể lựa chọn phân phối hồng bao 

 Sau khi gia nhập Tiên Minh sẽ kích hoạt các tính năng : Tiên Minh thủ hộ, Tiên Minh tiệc tối, Tiên Minh thần thú, Tiên Minh tranh bá

Cùng nhau xây dựng Tiên Minh hùng mạnh sẽ mở khoá các kỹ năng nâng cao sức mạnh của Tiên Hữu trong game.
 

Tin khác