Hệ Thống Thiên Thần

10/05/2022 - 11:03:05

Thiên Thần là một tính năng giúp Tiên Hữu hoá thân thành các thiên thần giúp tăng sức mạnh chiến đấu và sở hữu những kỹ năng của thiên thần mà Tiên Hữu lựa chọn. Lưu ý : Kỹ năng của hoá thân và skill của nhân vật không thể cùng lúc xuất hiện trong game.( Tối đa chọn 4 thiên thần ở màn hình chính khi chơi ).

  • Cách nhận : Nhiệm vụ chính cấp độ 20 
  • Hướng dẫn

+ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp 20, Tiên Hữu sẽ mở khoá tính năng Thiên Thần  

+ Tiên Hữu tham gia Phó bản Thiên Thần và các sự kiện vận hành có cơ hội nhận Nguyên Hồn tăng cấp cho hoá thân của mình.

+ Chức năng Thần Thông : Tiên Hữu tham gia đánh BOSS và sự kiện vận hành có cơ hội nhận sách Thần Thông giúp mở khoá và tăng các kỹ năng thần thông nhận thêm sức mạnh cho hoá thân. 


 

Tin khác