Thần Binh

10/05/2022 - 10:59:27

Giống như Pháp BảoThần Binh là một trang không thể thiếu giúp cho nhân vật của các Tiên Hữu nâng cao lực chiến của mình.

  • Cách nhận :  Nhiệm vụ chính cấp độ 110
  • Hướng dẫn : Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ cấp độ 110 Tiên Hữu sẽ mở khoá tính năng Thần Binh 

+ Để nâng cấp độ Thần Binh, Tiên Hữu sẽ thu thập Tinh hoa Thần Binh thông qua các hoạt động thường ngày,tầm bảo,nạp hàng ngày của game 

 + Ngoài ra để tăng lực chiến của Thần Binh các Tiên Hữu còn có thể thu thập Binh Hồn thông qua các sự kiện vận hành hoặc tầm bảo trong game

+ Tính năng ngoại trang của Thần Binh thay đổi vẻ ngoài cũng như tăng lực chiến của Thần Binh. Tiên Hữu thu thập các mảnh Thần Binh qua sự kiện vận hành và tầm bảo trong game


 

Tin khác