Hệ Thống Minh Văn

10/05/2022 - 10:34:08

Minh Văn là một tính năng quan trọng trong việc nâng cao chiến lực của nhân vật, sau đây….xin giới thiệu về tính năng Minh Văn 

  • Cách nhận : Minh Văn Tháp là nơi quan trọng nhất để người chơi có thể nhận được Minh Văn, ngoài ra có thể nhận bằng việc tham gia hoạt động trong game
  • Cấp nhận : Hoàn thành nhiệm vụ cấp độ 60 

  • Hướng dẫn : 

+ Tiên Hữu có thể trang bị Minh Văn để nâng cao lực chiến bản thân, số lượng Minh Văn có thể trang bị phụ thuộc vào tiến độ vượt Minh Văn tháp cảu Tiên Hữu 

+ Với những Minh Văn không cần thiết Tiên Hữu có thể dùng tính năng Phân Giải để nhận Tinh hoa Minh Văn để nâng cấp Minh Văn của mình 

+ Ngoài ra Tiên Hữu có cơ hội nhận Minh Văn thông qua Phụ Bản hoặc sự kiện vận hành 
 

Tin khác