Pháp Bảo

10/05/2022 - 10:27:29

Pháp Bảo là một công cụ trợ chiến hữu ích, gây sát thương cao giúp cho người chơi…..có thể dễ dàng tham chiến

Sau đây….xin giới thiệu các chức năng của Pháp Bảo

  • Cách nhận : Nhiệm vụ chính cấp độ 50 
  • Hướng dẫn : 

+ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp độ 50, Tiên Hữu sẽ mở khoá chức năng Pháp Bảo 

+ Tiên Hữu khi tham gia hoạt động đánh BOSS và sự kiện vận hành sẽ có cơ hội nhận Tinh hoa Pháp Bảo nâng cấp level pháp bảo tăng lực chiến 

+ Ngoài ra khi tham gia hoạt động đánh BOSS Tiên Hữu có cơ hội nhận Pháp Chân giúp tăng sức mạnh của Pháp Bảo 

+ Không chỉ thế tính năng ngoại trang của Pháp Bảo ngầu hơn cũng như tăng lực chiến cho nhân vật 

 


 

Tin khác